RESULT
2018 Taiwan Athletics Open
#101
  Women 400 Metres
  25-MAY-2018 14:05        HEAT:1 / 3  
PLA BIB ATHLETE TEAM LANE RESULT/RT             
11047Thi Hang NGUYEN
阮氏项  16 Jan 97
VIE
越南
255.22
0.221
Q
21090Pei-Jie LIN
林沛婕  19 Feb 00
TPE
臺北市
358.62
0.158
Q
31187Ya-Yu YOU
游雅淯  24 Dec 00
TPE
桃園市
560.16
0.145
*
41061Piyachat KHAOLUAN
郝盧昂.琵雅查特  23 Oct 99
THA
泰國
460.88
0.169
*
51231Min-Xuan QIU
邱旻萱  22 Aug 99
TPE
中市忠明高中
661.55
0.197
*
61111Yi-Qing ZHUANG
莊詒晴  16 Dec 00
TPE
臺北市
862.76
0.236
*
71239Jia-Ting YE
葉佳亭  07 Sep 01
TPE
國立員林農工
764.66
0.213
*
  25-MAY-2018 14:11        HEAT:2 / 3  
PLA BIB ATHLETE TEAM LANE RESULT/RT             
11212Mei-Dan WANG
王美丹  03 Mar 01
TPE
新竹縣
558.24
0.181
Q
21037Dipna LIM PRASAD
李普拉薩德.狄普娜  07 Jun 91
SGP
新加坡
259.18
0.230
Q
31174Pei-Zhen CHEN
陳珮珍  17 Jun 98
TPE
桃園市
359.54
0.251
q
41059Phimmada GREESO
葛莉索.費瑪達  26 Feb 02
THA
泰國
460.36
0.252
*
51079Li-Rong CHEN
陳俐蓉  23 Nov 04
TPE
臺北市
662.20
0.189
*
61166Xuan-Rong HUANG
黃宣蓉  22 Jul 03
TPE
桃市桃園國中
863.69
0.214
*
71084Yun-Yin CHEN
陳昀吟  20 Nov 99
TPE
臺北市
764.12
0.196
*
  25-MAY-2018 14:17        HEAT:3 / 3  
PLA BIB ATHLETE TEAM LANE RESULT/RT             
11050Thi Lan QUACH
郭氏英  18 Oct 95
VIE
越南
454.66
0.315
Q
21095Jia-Ying LU
呂佳穎  24 Aug 04
TPE
臺北市
558.69
0.171
Q
31211Yi-Xuan LIU
劉依琁  20 Jun 01
TPE
新竹縣
759.81
q
41064Benny NONTANAM
儂塔南.班妮  15 May 01
THA
泰國
360.25
0.229
*
51171Bei-Yu JIAN
簡貝羽  21 Aug 00
TPE
桃市治平高中
860.32
0.204
*
61173Li-Ting CHEN
陳莉庭  09 Apr 02
TPE
桃園市
664.10
0.180
*
71029Chak Ting FONG
馮澤婷  08 Sep 01
MAC
中國澳門
265.93
*

Instant results are for reference only,
the correct information to be announced to the General Assembly contest group

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎