RESULT
2018 Taiwan Athletics Open
#105
  Women Pole Vault
  25-MAY-2018 15:30        HEAT:1 / 1  
PLA BIB ATHLETE TEAM RESULT         
2.80 3.00 3.20 3.40 3.55 3.70 3.85 4.00
4.05              
11093Ying-Tong LIN
林映彤  31 May 00
TPE
臺北市
 3.85 
-     -     -     -     -     O     O     -    
XXX              
21183Yi-Ru SHEN
沈怡如  09 Dec 97
TPE
桃園市
 3.85 
-     -     -     -     -     -     XXO -    
XXX              
31115Cai-Ying LIN
林采瑩  17 Apr 97
TPE
台北市立大學
 3.70 
-     -     -     -     O     O     XXX       
                    
31098Jia-Ru WU
吳家如  17 Dec 99
TPE
臺北市
 3.70 
-     -     -     -     -     O     XXX       
                    
51250Jing-Chun CAI
蔡靜純  12 Sep 99
TPE
國立虎尾高中
 3.70 
-     -     -     O     O     XO   XXX       
                    
61141Yu-Fen HUANG
黃鈺芬  16 Jun 01
TPE
新北三民高中
 3.55 
-     -     O     O     O     XXX              
                    
71041Rachel Isabel Bingjie YANG
楊瑞秋.伊莎貝兒.濱姬  28 Feb 82
SGP
新加坡
 3.55 
-     -     -     -     XO   XXX              
                    
81092Yan-Ru LIN
林晏如  12 Oct 01
TPE
臺北市
 3.40 
-     -     O     O     XXX                     
                    
91263Yi Ying CHEN
陳怡瑩  01 Jan 96
TPE
高雄市
 3.40 
-     O     XO   O     XXX                     
                    
101109Ting-An ZHOU
周庭安  05 Oct 01
TPE
臺北市
 3.20 
-     -     XO   XXX                            
                    
111176Jing-Wen HUANG
黃靜汶  28 Oct 01
TPE
桃園市
 3.00 
O     XO   XXX                                   
                    
 1259Pei-Han CHANG
張霈涵  03 May 00
TPE
高雄市
 NM 
-     -     XXX                                   
                    
 1256Yu-Xuan ZHU
朱育萱  15 Aug 00
TPE
國立虎尾高中
 NM 
-     XXX                                          
                    

Instant results are for reference only,
the correct information to be announced to the General Assembly contest group

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎