RESULT
2018 Taiwan Athletics Open
#108
  Men Triple Jump
  25-MAY-2018 16:20        HEAT:1 / 1  
PLA BIB ATHLETE TEAM RESULT          ORD
R1 R2 R3 ORD R4 R5 R6
12299Kuei-Lung LI
李奎龍  16 Sep 92
TPE
高雄市
 16.25 
 (+1.5) 
14 15.90 
 (-0.4) 
 X  15.66 
 (-1.5) 
8 16.17 
 (+0.1) 
 X  16.25 
 (+1.5) 
22075Pratchaya TEPPARAK
特帕拉.普拉查亞  01 Sep 93
THA
泰國
 15.98 
 (+1.1) 
16 15.86 
 (-1.7) 
 X  15.89 
 (-1.4) 
7 14.15 
 (+0.5) 
 15.98 
 (+1.1) 
 X 
32056Ronne MALIPAY
馬里佩.朗尼  29 Aug 93
PHI
菲律賓
 15.60 
 (-0.2) 
15 15.13 
 (-2.1) 
 15.22 
 (-3.2) 
 15.60 
 (-0.2) 
6 X  X  X 
42060Supot BOONNUN
布農.蘇波特  10 Jul 96
THA
泰國
 15.45 
 (-1.7) 
13 15.45 
 (-1.7) 
 X  X 5 X  X  X 
52174Yue-Han WANG
王約翰  04 Jul 94
TPE
國立東大體中
 15.32 
 (+0.2) 
11 15.18 
 (+0.8) 
 X  X 4 14.71 
 (-0.3) 
 X  15.32 
 (+0.2) 
62126Li-Qing ZHOU
周李擎  11 Jun 97
TPE
臺北市
 14.99 
 (-0.6) 
10 X  14.99 
 (-0.6) 
 14.71 
 (-1.4) 
3 13.54 
 (-0.4) 
 r      
72263Yun Chen LI
李允辰  02 Oct 01
TPE
中市惠文高中
 14.91 
 (+2.6) 
9 14.91 
 (+2.6) 
 14.39 
 (+1.3) 
 14.30 
 (+0.6) 
2 14.02 
 (-1.4) 
 r      
82101Li-Xian LIAO
廖力賢  04 Sep 96
TPE
臺北市
 14.72 
 (+0.5) 
6 14.59 
 (-0.2) 
 X  X 1 14.50 
 (-0.4) 
 X  14.72 
 (+0.5) 
92154Yin-Chen SHENG
盛尹辰  01 Jun 02
TPE
新北錦和高中
 14.56 
 (+1.6) 
3 X  14.56 
 (+1.6) 
 14.17 
 (-3.2) 
               
102300Nien-Hsiu LI
李念修  24 Nov 99
TPE
高雄市
 14.47 
 (-1.7) 
7 X  14.09 
 (-1.6) 
 14.47 
 (-1.7) 
           13.00 
112208Hao-Wen WANG
王浩文  18 Jun 00
TPE
桃園市
 14.44 
 (-0.6) 
12 14.44 
 (-0.6) 
 14.32 
 (-0.3) 
 14.17 
 (-1.4) 
               
122144Yan-Ren WANG
王彥仁  01 Dec 95
TPE
國立臺灣師大
 14.38 
 (-1.0) 
4 14.38 
 (-1.0) 
 X  X                
132266Jie You YANG
楊介佑  08 Feb 02
TPE
中市惠文高中
 14.33 
 (-1.1) 
5 14.33 
 (-1.1) 
 14.30 
 (-0.4) 
 X                
142033Long Kin CHE
謝朗健  21 Mar 99
MAC
中國澳門
 14.25 
 (+1.3) 
1 X  14.24 
 (+0.5) 
 14.25 
 (+1.3) 
               
152204Yi-Zhang LIN
林宜璋  26 Feb 00
TPE
桃園市
 13.87 
 (-1.4) 
8 X  13.87 
 (-1.4) 
 X                
 2148Yi-Fan YAN
岩儀凡  24 Dec 97
TPE
國立臺灣師大
 NM  2 X  X  X                

Instant results are for reference only,
the correct information to be announced to the General Assembly contest group

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎