RESULT
2018 Taiwan Athletics Open
#115
  Women Triple Jump
  25-MAY-2018 18:30        HEAT:1 / 1  
PLA BIB ATHLETE TEAM RESULT          ORD
R1 R2 R3 ORD R4 R5 R6
11058Parinya CHUAIMAROENG
楚耶瑪隆.帕芮妮雅  16 Dec 97
THA
泰國
 14.17 
 (+1.0) 
16 X  13.30 
 (-1.6) 
 13.42 
 (-0.3) 
8 13.47 
 (+0.7) 
 -  14.17 
 (+1.0) 
21052Thi Men VU
巫氏曼  10 Jul 90
VIE
越南
 13.57 
 (+0.7) 
17 13.17 
 (-0.1) 
 13.21 
 (-0.3) 
 13.30 
 (-0.3) 
7 13.43 
 (+0.7) 
 13.39 
 (+0.2) 
 13.57 
 (+0.7) 
31285Mariya OVCHINNIKOVA
奧夫契尼柯娃瑪利亞  19 Oct 98
KAZ
哈薩克
 13.26 
 (+0.7) 
15 X  13.15 
 (+0.1) 
 X 6 X  13.26 
 (+0.7) 
 X 
41126Pei-Ning HONG
洪珮寧  10 Feb 83
TPE
台灣美津濃
 12.18 
 (+1.7) 
10 X  12.18 
 (+1.7) 
 12.16 
 (-0.3) 
5 X  X  X 
51189Yuan-Yu ZHANG
張宛喻  25 Dec 97
TPE
桃園市
 11.98 
 (+0.6) 
8 X  X  11.90 
 (+0.1) 
2 X  11.61 
 (-0.4) 
 11.98 
 (+0.6) 
61223Jia-You LIN
林佳祐  13 Nov 98
TPE
國立臺灣體大
 11.95 
 (-0.5) 
14 11.77 
 (+0.8) 
 11.78 
 (-0.1) 
 11.95 
 (-0.5) 
4 11.88 
 (+0.1) 
 11.85 
 (+0.6) 
 11.60 
 (+1.3) 
71229Hui-Ting LAI
賴慧庭  08 Apr 00
TPE
中市惠文高中
 11.92 
 (+0.4) 
11 X  11.67 
 (+0.8) 
 11.92 
 (+0.4) 
3 11.32 
 (+0.1) 
 X  X 
81243Wan-Hsuan HUANG
黃琬軒  30 Oct 00
TPE
彰縣和美高中
 11.65 
 (+0.5) 
5 X  11.33 
 (+0.4) 
 11.65 
 (+0.5) 
1 X  X  r 
91119Yu-Ting LIN
林玉婷  22 Oct 97
TPE
國立臺灣師大
 11.47 
 (-1.3) 
12 X  X  11.47 
 (-1.3) 
               
101078Jia-Lian CHEN
陳佳蓮  08 Jul 90
TPE
臺北市
 11.45 
 (+1.8) 
3 11.45 
 (+1.8) 
 X  X                
111130Yong-Zhen JIAN
簡詠媜  25 Mar 00
TPE
新北新北高工
 11.36 
 (+1.5) 
2 X  11.36 
 (+1.5) 
 X                
 1192Ting-Yu ZHU
朱庭妤  27 Dec 00
TPE
桃園市
 NM  1 X  X  X                
 1103Jie-Yu YOU
游婕妤  19 Jun 00
TPE
臺北市
 NM  4 X  X  X                
 1134Xin-Ru LAI
賴欣如  21 Dec 99
TPE
新北明德高中
 NM  6 X  X  X                
 1170Shie-Ching HUANG
黃詩靚  25 Feb 99
TPE
國立北科附工
 NM  7 X  X  X                
 1266Chiu-Man LI
李九滿  29 Jan 00
TPE
高雄市
DNS 9                     
 1222Yu-Ting CHEN
陳淯婷  15 Jun 95
TPE
國立臺灣體大
 NM  13 X  X  X                

Instant results are for reference only,
the correct information to be announced to the General Assembly contest group

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎