SUMMARY
2018 Taiwan Athletics Open
#129
  Men 4 x 100M Relay
  25-MAY-2018 21:05 START        HEAT TOTAL:2  
RANK PLA HEAT LANE TEAM / TURN RESULT/RT             
1124Chinese Taipei / 亞運培訓隊 39.31q
2324 Yi Ching WEI 魏溢慶 (05 Jul 98)
2325 Chun Han YANG 楊俊瀚 (01 Jan 97)
2310 Po Yu CHENG 鄭博宇 (27 Apr 97)
2323 Wei Hsu WANG 王偉旭 (12 Oct 96)
2225Hong Kong, China / 中國香港 39.65q
2355 Chun Hong SO 蘇進康 (20 Apr 93)
2014 Ka Fung NG 吳家鋒 (27 Oct 92)
2353 Yik Chun TANG 鄧亦峻 (23 Jun 86)
2017 Chi Ho TSUI 徐志豪 (17 Feb 90)
3114Thailand / 泰國 40.06q
2066 Chayut KHONGPRASIT 宏普拉希特 (31 Jan 99)
2074 Suriya TAEMCHAN 塔耶強 (14 Jan 01)
2071 Siripol PUNPA 龐帕.西里波 (09 Sep 99)
2064 Yosapat JARAPANYANONT 賈拉龐尼亞隆 (21 Apr 01)
4215Chinese Taipei / 花蓮田徑 40.27q
2172 Hao-Chuan YUEHLIU 岳劉晧全 (10 Nov 00)
2170 Tai-Sheng WEI 魏泰陞 (20 Aug 00)
2168 Hao-Hua LU 盧浩華 (13 Sep 00)
2171 Ching-Hua YEH 葉清華 (29 Mar 01)
5316Hong Kong, China B / 中國香港B 40.86q
2011 Ho Yin LAU 劉浩賢 (03 Jan 00)
2018 Cheuk Yin WONG 黃卓彥 (27 Jul 99)
2015 Chun Yin Nicholas POON 潘俊彥 (28 Sep 99)
2016 Yee Hin Ricco TSE 謝以軒 (20 Jan 00)
6326Chinese Taipei / 屏縣東港訓練站 41.66q
2340 Meng-Zhen FAN 樊盟鎮 (09 Feb 92)
2341 Chang-Huan LI 李昌桓 (11 Dec 99)
2342 You-Hong LIU 劉祐宏 (10 Feb 02)
2346 Jia-Hao ZHANG 張家豪 (18 Sep 99)
7413Chinese Taipei / 臺北市 41.76q
2094 Jun-Yi JIAN 簡俊益 (14 Sep 93)
2117 Yan-Ming WU 吳諺明 (10 Dec 99)
2105 Hong-Jun LIU 劉泓均 (13 Dec 00)
2087 Bo-Wen CHEN 陳柏文 (25 May 88)
8428Chinese Taipei / 竹市田徑委員會 42.17q
2239 Yu-Cheng ZHANG 張育誠 (16 Oct 03)
2237 Shu-Chen LIU 劉書辰 (28 Feb 00)
2234 Zhi-Kai HUANG 黃智楷 (27 Oct 96)
2233 Guan-Yi HUANG 黃冠儀 (02 Sep 96)
9518Chinese Taipei / 彰縣黎明田徑俱樂部 42.32*
2283 Yi-Xiao HUANG 黃意學 (16 Dec 96)
2286 Sheng-Fu XIE 謝勝富 (05 Dec 01)
2282 Da-En HUANG 黃達恩 (02 Jan 02)
2285 Nai-Ren TU 凃乃仁 (15 Sep 00)
10527Macao, China / 中國澳門 42.54*
2040 Ka In VONG 黃珈彥 (01 Jul 00)
2037 Cho Kei LAM 林楚祺 (21 Apr 99)
2034 Chan Fai CHEANG 鄭振輝 (18 Aug 96)
2035 Kuan Hou CHONG 鍾君濠 (26 Jun 98)
11617Chinese Taipei / 中市新民高中 43.51*
2268 Min-Jie LIN 林旻詰 (07 Dec 01)
2273 You-Jun ZHU 朱祐均 (13 Jan 00)
2271 Yi-Zhan ZHANG 張翌展 (10 Feb 00)
2270 Wei-Zhou ZHANG 張維洲 (15 Jan 01)
12623Chinese Taipei / 新埔田徑訓練站 43.98*
2160 Jian-Ming GAO 高健銘 (13 Oct 03)
2159 Kai-Yu DENG 鄧開宇 (01 Nov 96)
2162 Jin-Tian PAN 潘進添 (04 Oct 96)
2161 Hui-Sheng HUANG 黃暉盛 (10 Nov 96)
13712Chinese Taipei / 中央警察大學 44.00*
2184 Jun-Wei LIAO 廖俊維 (17 Dec 96)
2187 Yuan-Shun YANG 楊原順 (10 Feb 97)
2183 Yu-Jun HUANG 黃昱鈞 (05 Feb 97)
2185 An-Ting LUO 羅安廷 (02 Dec 96)

Instant results are for reference only,
the correct information to be announced to the General Assembly contest group

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎